Informacje turystyczne

 

Centrum Informacji Turystycznej Przemyśl, ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl
tel: 16 675 21 63, e-mail: cit@um.przemysl.pl

Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej Rynek 5, 38-400 Krosno, tel./fax: 134327707, e-mail: pikt@muzeumrzemiosla.pl

PTTK Oddział w Krośnie ul. Krakowska 9, 38-400 Krosno, tel./fax: 134321258, tel: 134321175 e-mail: pttkkrosno@gmail.com

Centrum Informacji Turystycznej Sanok, Rynek 14 38-500 Sanok
tel: 13 46 445 33; +48 13 46 360 60, e-mail: citsanok@um.sanok.pl

Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji Ustrzyki Dolne
38 – 700 Ustrzyki Dolne, Rynek 16 tel. 13 47 111 30, e-mail: cit@ustrzyki-dolne.pl

Gminne Centrum Informacji Turystycznej Lutowiska 38-713 Lutowiska 14
tel. 13 46 103 13, e-mail: gci@lutowiska.pl

Centrum Informacji Turystycznej Polańczyk 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
tel. 13 46 924 95, e-mail: goksit@esolina.pl

Gminne Centrum Informacji Turystycznej, Kultury i Sportu Baligród 38-606 Baligród, ul. Plac Wolności 11 tel. 13 46 840 04, e-mail: turystyka@baligrod.pl