Kategoria: Ziemia Przemyska

PARK KRAJOBRAZOWY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Obejmuje jedyny w naszym kraju fragment Karpat Wschodnich — Pogórze Przemyskie i niewielką część Pogórza Dynowskiego. Dzięki słabemu zaludnieniu i ekstensywnej gospodarce krajobraz Pogórza Przemyskiego charakteryzuje się dużą naturalnością i wysokimi walorami przyrodniczymi.

ZESPÓŁ DWORSKI KRZYWCZA

Zespół złożony z dworu, oranżerii oraz parku stanowi przykład zespołu dworskiego typowego dla tego obszaru.

ZESPÓŁ CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. ZAŚNIĘCIA MATKI BOSKIEJ BABICE

Zespół cerkiewny w Babicach jest integralnym elementem krajobrazu kulturowego miasteczka. Cerkiew reprezentuje nieliczną już dzisiaj grupę budowli sakralnych, w których zrezygnowano z zastosowania typowego dla cerkwi układu trójdzielnego na rzecz układu jednoprzestrzennego. Wzniesiona równocześnie z cerkwią wolnostojąca dzwonnica wyróżnia się na tle innych zachowanych tego typu drewnianych obiektów budowanych przy cerkwiach wprowadzeniem pozornej izbicy, częściej spotykanej w budownictwie kręgu łacińskiego.