Kategoria: Szlaki Turystyczne

Szlaki turystyczne PTTK Przemyśl

W chwili obecnej Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu opiekuje się na podlegającym mu obszarze szlakami turystycznymi o łącznej długości 300 km.

Szlak Śladami Aleksandra Fredro

Długość międzynarodowego szlaku „Śladami Aleksandra Fredro” wynosi 450 km, dlatego zwiedzanie warto rozplanować na kilka dni. Szlak prowadzi w Polsce i na Ukrainie przez miejsca związane z osobą znanego poety i komediopisarza.

Szlak Ikon – Dolina Sanu

W cerkwiach na miłośników historii sztuki czekają unikatowe ikony, czyli malowane na drewnie obrazy sakralne. W Polsce ikony powstawały głównie w XV-XVI wieku na ziemiach wschodnich i południowo-wschodnich, właśnie na terenie Gminy Sanok.

Szlak Nadsańskich Umocnień „Linia Mołotowa”

Szlak biegnie wzdłuż Sanu, od Bóbrki koło Soliny, przez Lesko, Sanok, Dynów, Bachów do Krasiczyna. Prezentuje radzieckie i niemieckie zabytki sztuki fortyfikacyjnej okresu II wojny światowej w południowej części tzw. Przemyskiego Rejonu Umocnionego zwanego „Linią Mołotowa” oraz niemieckich umocnień granicznych tzw. Pozycji Granicznej „Galicja”.