Kategoria: Atrakcje Podkarpacia

Staromiejski Zespół Urbanistyczny Przemyśla

Staromiejski Zespół Urbanistyczny Przemyśla, czyli stare miasto w Przemyślu Rada Dziedzictwa Narodowego uznała za Pomnik Historii!

Rezerwat Przyrody Prządki

Utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 roku dla „…zachowania ze względów naukowych i krajobrazowych grupy skał piaskowcowych wyróżniających się charakterystycznymi formami, wytworzonymi wskutek erozji eolicznej”.

Muzeum w Bóbrce

Zapraszamy do jedynego, wyjątkowego, położonego na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej muzeum.

Jarosław – historia miasta

Ziemia jarosławska w rozumieniu regionalnym tworzy ciekawe zespolenie dwu krain geograficznych, występujących na obszarze południowo – wschodnim. Osobne stoliwo Pogórza Podkarpackiego stanowi tutaj jego ostatnią krawędź, przechodzącą dość stromo ku Kotlinie Sandomierskiej. Obie części przedziela jedna z większych rzek polskich – San.