Kategoria: Zamki

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu

Bardzo efektowne ruiny zamku w Odrzykoniu leżą na skalistym wzgórzu nieopodal Krosna na wysokości 452 m. Dookoła rozciąga się malowniczy pagórkowaty krajobraz Pogórza Dynowskiego, niedaleko stąd też do rezerwatu przyrodniczego „Prządki” z zadziwiającymi formami skalnymi. Kilka skałek można zobaczyć przy samym zamku. Jedna z nich (przy wejściu) nazwana została „Strażnicą”.

Zamek w Sanoku

Zachowały się z niego tylko fragmenty ceramiki i szkielety. W rozkwicie średniowiecza stanął tu drewniany zamek, siedziba namiestnika książąt halickich, a później kazimierzowskiego starosty. Do ślubu w pobliskim kościele szykowali się pogromca Krzyżaków, Władysław Jagiełło, i Elżbieta Granowska (dla obojga była to ceremonia dobrze znana, bo już trzecia). W zamku dożywała swoich lat wdowa po królu Władysławie, jego czwarta żona, królowa Sonka.

Zamek w Lesku

Zamek w Lesku – późnogotycki zamek w dolinie Sanu, obecnie ośrodek wypoczynkowy. Budowę zamku rozpoczęto w roku 1538 w miejsce wcześniejszego drewnianego zameczku po przeprowadzce Kmitów z pobliskiego Sobienia. Zamek był początkową własnością marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmity Sobieńskiego herbu Szreniawa.

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Zamek Kazimierzowski należy do najbardziej znanych zabytków miasta. Znajduje się on  na Wzgórzu Zamkowym o powierzchni 1 ha , które  wznosi się  na wysokość  270 m npm. i jest ze wszystkich  stron zakończone stromymi zboczami. Wzgórze to wzięło  swą nazwę od wzniesionego tutaj po roku 1340, za panowania Kazimierza Wielkiego,  murowanego zamku w stylu gotyckim, z którego zachowała się do dzisiaj jedynie ostrołukowa brama wjazdowa.