Kategoria: Kościoły i Sanktuaria

Cerkiew św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

Pierwsza wzmianka o istnieniu cerkwi św. Onufrego zawarta jest w dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1367 roku. Cerkiew była wielokrotnie niszczona przez najazdy. Pełniła funkcję obronną. Całość otaczał mur ze strzelnicami.

Zespoł kościelno-klasztorny ojców Franciszkanów w Przemyślu

Jak się przypuszcza pierwsi franciszkanie mieli przybyć  do Przemyśla  w 1235 roku, a byli nimi wysłani przez papieża Grzegorza IX na Ruś misjonarze Jakub Lackara i Maciej Ros.  Wkrótce po tym  zakupili od  mieszczanina  Andrzeja Serena kawałek gruntu z myślą o budowie własnej świątyni. Nie wykluczone, że powstał jakiś drewniany skromny obiekt, o którym jednak nic bliżej powiedzieć nie sposób.

Klasztor i Kościół Karmelitów w Przemyślu

Klasztor Karmelitów bosych w Przemyślu — późnorenesansowy XVII-wieczny klasztor karmelitów bosych i kościół pw. św. Teresy z Avila położony przy ulicy Karmelickiej. Usytuowany na wzgórzu, jako jedna z najwyżej położonych przemyskich świątyń, obok Zamku Kazimierzowskiego dominuje w panoramie starej, prawobrzeżnej części miasta. Obok katedry, uważany za najsłynniejszy kościół Przemyśla.

Sanktuarium św. Jana z Dukli

Klasztor w Dukli, mieście leżącym na szlaku z Polski na Słowację (pow. krośnieński, woj. podkarpackie) powstał po beafyfikacji św. Jana z Dukli. Fundatorem był właściciel miasta, Józef Mniszech. Bernardyni są tu obecni od 1741 r. Klasztor i kościół są głównym miejscem kultu św. Jana z Dukli, świątobliwego zakonnika bernardyńskiej prowincji z XV w. Po II wojnie światowej zostały tu przewiezione z Lwowa główne relikwie Świętego. Od 2009 r. kościół cieszy się statusem sanktuarium na prawach diecezjalnych.